Oferta


Plany
Plany

 

Oferujemy :

- podziały nieruchomości,

- wznowienia granic,

- rozgraniczenia nieruchomości,

- pomiary powierzchni gruntów rolnych oraz budowlanych,

- mapy do celów projektowych,

- mapy do celów opiniodawczych,

- tyczenie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych,

- tyczenie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej,

- tyczenie boisk sportowych,

- zakładanie reperów roboczych i niwelacji terenu.

- inwentaryzacje budynków oraz uzbrojenie terenu,

- obsługe inwestycji budowlanych i drogowych,

- inne pomiary specjalne,